ANBI profiel

Stichting Vrienden van De Wijde Wereld

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van De Wijde Wereld
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Wageningen
KvK nummer
09219815
RSIN
822232169
Activiteiten
- Maatschappelijke integratie en informatievoorziening. - Het opzetten en in stand houden van een evenwichtig samengestelde groep vrijwilligers die het voor de doelgroep mogelijk maakt deel te nemen aan activiteiten op het gebied van sport, spel en ontspa
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft als doel het welzijn en de belangen te behartigen van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking woonachtig in kleinschalige woonvormen. Met onze activiteiten dragen wij bij aan het streven naar een inclusieve samenleving met maatschappelijke integratie en participatie van gehandicapten. In dit opzicht kan De Wijde Wereld gezien worden als een rolmodel voor vernieuwing in de zorg.
Wijze waarop doel behaald wordt
Dit doel willen wij onder meer bereiken door maatschappelijke integratie te bevorderen en door het ondersteunen van kleinschalige woonvormen, in het bijzonder woonzorghuis De Wijde Wereld in Wageningen, alsmede voorzieningen voor dag- en vrijetijdsbesteding.
Subcategorie I
Gehandicaptenzorg
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Stella Efdé
Voorzitter
Geen
Piet van den Boom
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Spijk 15 a
6701 DT Wageningen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0317421294
WWW adres
http://www.dewijdewereld.org
Incassant id
-
Kenmerk incasso
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Twitter
Doelgroep
Gehandicapten
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000