ANBI profiel

Stichting Vrienden van De Wijde Wereld

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van De Wijde Wereld
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Wageningen
KvK nummer
09219815
RSIN
822232169
Activiteiten
- 1 - Het financieel en organisatorisch ondersteunen van sociale activiteiten voor bewoners van De Wijde Wereld welke hun welzijn vergroten en de maatschappelijke participatie bevorderen; - 2- Het (incidenteel) financieel ondersteunen van bijzondere inves
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. Het organiseren van activiteiten gericht op bewoners en vrienden van De Wijde Wereld en op de samenleving in bredere zin. Het gaat om activiteiten die de participatie van de bewoners van De Wijde Wereld aan de samenleving in bredere zin versterken, die de bekendheid over en het begrip voor woonzorghuis De Wijde Wereld vergroten en die bijdragen aan maatschappelijke integratie van mensen met een verstandelijke beperking. 2. Het communiceren over woonzorghuis De Wijde Wereld, zijn bewoners en de positie van mensen met een (verstandelijke) beperking in algemene zin met als doel de integratie van de doelgroep in de samenleving te bevorderen. 3. Het opzetten en in stand houden van een groep vrijwilligers die kan begeleiden en ondersteunen bij activiteiten. De stichting stelt daarvoor een vrijwilligersbeleid op. 4. Het werven van fondsen om de activiteiten van de stichting mogelijk te maken en daarbij de donateurs te koesteren als ‘vrienden van De Wijde Wereld’ en te betrekken bij de activiteiten van de stichting.
Wijze waarop doel behaald wordt
1. Het financieel en organisatorisch ondersteunen van sociale activiteiten voor bewoners van De Wijde Wereld welke hun welzijn vergroten en de maatschappelijke participatie bevorderen. 2. Het (incidenteel) financieel ondersteunen van bijzondere investeringen die nodig zijn voor de verbetering van de leefbaarheid in het woonzorghuis De Wijde Wereld. 3. Het uitgeven van een nieuwsbrief om vrienden, betrokkenen en andere belangstellenden op de hoogte te houden van de het wel en wee van de bewoners van De Wijde Wereld, ontwikkelingen rondom het woonzorghuis, de integratie ervan in de samenleving en de activiteiten van de stichting Vrienden van De Wijde Wereld. 4. Het (gericht) werven van vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij het ondersteunen van activiteiten voor de bewoners van De Wijde Wereld, hen voor te bereiden op die rol en hen ondersteunen en faciliteren met vrijwilligersbeleid, scholing en wat verder daarvoor nodig is. 5. Het werven en beheren van fondsen om de activiteiten van de stichting mogelijk te maken. Die fondsen worden risicovrij beheerd.
Subcategorie I
Gehandicaptenzorg
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Stella Efdé
Voorzitter
Geen
Piet van den Boom
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Spijk 15 a
6701 DT Wageningen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0317421294
WWW adres
http://www.dewijdewereld.org
Incassant id
-
Kenmerk incasso
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Twitter
Doelgroep
Gehandicapten
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000