ANBI profiel

Stichting Vrienden van De Zweede

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van De Zweede
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Enschede
KvK nummer
75671174
RSIN
860357727
Activiteiten
Ondersteunen van het algemene belang van stichtingen, verenigingen en organisaties teneinde de leefbaarheid van dorpen te stimuleren.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het behartigen van de algemene belangen van verenigingen, stichtingen en andere organisaties die zich inzetten voor de leefgemeenschap van de dorpen Boekelo, Usselo en Twekkelo teneinde het welzijn, de leefbaarheid en onderlinge samenhang van deze dorpen te bevorderen, het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
• Werven van financiële middelen, zoals schenkingen, giften, legaten en subsidies; • Geven van financiële ondersteuning voor activiteiten en projecten aan organisaties op het gebied van jeugd, cultuur en onderwijs; • Bevorderen, stimuleren en financieel ondersteunen van de beschikbaarheid van een passende accommodatie en voorzieningen.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
H.J. Guchelaar
Penningmeester
Geen
A.G. Stokkers
Secretaris
Geen
R. Lawerman
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Stemlandeweg 2
7548 BV Enschede
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-vrienden-van-de-zweede/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000