ANBI profiel

Stichting Vrienden van het Cultureel Erfgoed \'t Pannekoekenhuisje in het Bloemendaalse Bos

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van het Cultureel Erfgoed \'t Pannekoekenhuisje in het Bloemendaalse Bos
Ook genoemd (handelsnaam)
\' t Pannekoekenhuisje Bloemendaalse Bos
Zoeknaam
Pannekoekenhuisje Bloemendaal
Statutaire zetel
Bloemendaal
KvK nummer
60361689
RSIN
853875789
Activiteiten
Het (zo mogelijk) verwerven van \'t Pannekoekenhuisje in het Bloemendaalse Bos, het (doen) uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van restauratie, herstel en onderhoud, en het beheren van gemeld monument.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Als algemeen nut beogende instelling (ANBI), gelden te genereren die aangewend zullen worden voor: 1. de verwerving van ’t Pannenkoekenhuisje in het Bloemendaalse Bos, hetwelk geregistreerd is onder n° 9718 van het Monumentenregister als beschermd Rijksmonument, met alle toebehoren en alle faciliteiten welke voor het behoud en de exploitatie daarvan noodzakelijk, nodig en nuttig zullen (kunnen) zijn; 2. het (doen) uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de restauratie, het herstel en het onderhoud van gemeld monument, en 3. het beheren van gemeld monument, en verder al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt.
Wijze waarop doel behaald wordt
De financiële middelen komen uit bijdragen van particulieren, bedrijven en fondsen. Ook wordt eventueel een beroep gedaan op subsidies van Gemeente, Provincie en lening van het Restauratiefonds. De Monumentenwacht heeft een restauratieplan opgesteld dat gefaseerd zal worden uitgevoerd.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Snijders, Cornelis
Voorzitter
Geen
van Noordwijk, Lodewijk Henri Marie
Secretaris
Geen
Smit, Raymond Jean Guillaume
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Heuvelweg 7
2061 BP Bloemendaal
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
023-5271846
WWW adres
http://pannekoekenhuisjebloemendaal.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000