ANBI profiel

Stichting Vrienden van het Inloopschip

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van het Inloopschip
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
\'s-Hertogenbosch
KvK nummer
17127842
RSIN
809173530
Activiteiten
Het bevorderen van welzijn van dak- en thuislozen in \'s-Hertogenbosch
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het - niet actief - verwerven van financiële middelen ter bevordering van de opvang en het welzijn van dak- en thuislozen. De stichting wil een extra toevoegen aan de basale functies waarin het Inloopschip voorziet: \'bed, bad, brood én een luisterend oor\'. Aangezien het Inloopschip al jaren een onderdeel is van de Stichting Maatschappelijke Opvang \'s-Hertogenbosch heeft het bestuur besloten om de aanvragen voor ondersteuning van activiteiten van de gehele MO in behandeling te nemen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Ondersteuning van gezamenlijke uitstapjes en workshops van cliënten van MO, zoals museumbezoek, Efteling, diverse creativiteiten, herdenkingen bij overledenen, sinterklaas-, suiker-, paas- en kerstfeest e.d. Inkomsten worden verkregen middels giften van kerkelijke organisaties, commerciële ondernemingen en particulieren. Het bestuur houdt zich niet actief bezig met het vinden van sponsoren.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Theo Sikking
Voorzitter
Geen
Jan Verstappen
Penningmeester
Geen
Angeline van der Ven- Pauli
Secretaris
Geen
Harmine Müller
Vice-voorzitter
Geen
Bert Timmers
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Landstrekenlaan 108
5235LD \'s-Hertogenbosch
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
073-6139225
WWW adres
http://modenbosch.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Dak- en thuislozen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000