ANBI profiel

Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Vrienden Pisa
Statutaire zetel
Hoorn
KvK nummer
37159915
RSIN
821770743
Activiteiten
Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa is opgericht om bedrijven en particulieren de mogelijkheid te bieden om jaarlijks een bijdrage te storten die in zijn geheel ten gunste komt van Inloophuis Pisa in Hoorn.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel om de Stichting Inloophuis Pisa te ondersteunen. Dit zowel bij bestaande activiteiten als bij het ontplooien van nieuwe activiteiten en organiseren van evenementen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Werven van Vrienden bedrijfsleven (jaarlijkse bijdrage), Vrienden particulier (wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse bijdrage) en 10-tjesleden (jaarlijkse bijdrage). Promoten Inloophuis Pisa als goed doel bij bijvoorbeeld serviceclubs, bedrijvennetwerken e.d.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Vacature
Voorzitter
Geen
Henk Ensink
Secretaris
Geen
Francis Dooper
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Grote Oost 41
1621 BR Hoorn
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.inloophuispisa.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000