ANBI profiel

Stichting vrienden van kerkgenootschap Arche de L\' Alliance

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting vrienden van kerkgenootschap Arche de L\' Alliance
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting vrienden van kerkgenootschap Arche de L\' Alliance
Statutaire zetel
Gemeente Nijmegen
KvK nummer
09175992
RSIN
818649628
Activiteiten
SBI-code: 94993 - Steun fondsen (niet op het gebied van welzijnszorg ) Het verlenen van materiële en alle andere steun aan de kerkgenootschap.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Kerkenraad Vanuit onze visie is een aantal initiatieven ontwikkeld, die we inmiddels als onderdelen van onze missie nader uitwerken en waar mogelijk reeds in uitvoering hebben. Het gaat om de navolgende initiatieven: Diensten Iedere vrijdag en zondag wordt er een dienst georganiseerd in het teken van aanbidding en loving. Op vrijdag wordt er gebeden, gepreekt en gerepeteerd. Op zondag is het een dienst van gebed, preek, senna en lofliederen. Ook kinderen krijgen onderwijzing en de gerepeteerde liederen worden gespeeld. Het programma van de week en aankomende activiteiten worden tijdens de diensten medegedeeld. Muziekdiensten Er worden diensten georganiseerd met de nadruk op muziek. Door het houden van muziekdiensten met nadruk op muziek, proberen we mensen, naast eigen gemeenteleden, te enthousiastmeren om kerkdiensten bij te wonen. Muziek geldt voor aanbidding en loving. Muziek raakt mensen op een speciale manier. Diensten worden gehouden met een live gospelkoor. Door meer muzikanten te stimuleren muziek te maken, wordt er gebruikt gemaakt van verschillende gospelkoren die van zowel binnen- als buitenland komen spelen op uitnodiging. Hierin neemt de dirigent leiding. Muzieklessen Op vrijdagavond is er een avond georganiseerd om de jongeren muziek te laten leren en te spelen. Er wordt gespeeld met muziekinstrumenten onder begeleiding van een dirigent om muziek te leren spelen. Er worden muzieklessen gegeven en gerepeteerd. Ontmoeting evangelisatie In een jaar worden er 3 grote evangelisatie moment georganiseerd om veel mensen te kunnen bereiken en bij God te brengen. Bijeenkomst ondersteuning cultuur Er worden bijeenkomsten georganiseerd om culturele activiteiten te ondersteunen. Er komen verschillende culturen samen en werken samen aan het project om te integreren in de Nederlandse cultuur en in elkaars cultuur. Vrouwenbijeenkomsten Er worden vrouwenbijeenkomsten georganiseerd om vrouwen te bemoedigen in de samenleving. Familie conflicten Door middel van bemiddeling families weer herenigen Integratietraject Allochtonen meehelpen te integreren in de Nederlandse cultuur dmv lezingen en vertalingen en luisteren. Zij worden opgehaald en thuis gebracht om de dienst bij te wonen. Taallessen Door middel van lezen van Bijbelse geschriften en luisteren naar verhalen wordt er ook iedere vrijdag en zondag gewerkt aan het stimuleren van de taalkennis van de kinderen. Motoriek, sociale ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling Kinderen krijgen te maken met actuele maatschappelijke gebeurtenissen gekoppeld aan bijbelse verhalen. Zij lezen mee, praten erover zingen en dansen. Zij leren te luisteren naar elkaar, elkaars mening te accepteren en begrip te tonen naar elkaar. Ze spelen, delen samen en tonen interesse naar elkaar. Hierdoor ontstaan ook vriendschappen. Ze tekenen en knutselen. Wat zij gemaakt of gedaan hebben, kunnen zij in de dienst laten zien. Waar nodig wordt extra aandacht aanbesteed. Afrikaanse keuken Het aanbieden en kennismaken van de Afrikaanse cultuur in het thema van eten. Er kunnen hapjes geproefd worden en geleerd worden hoe te bereiden. Trouw- en herdenkingsdiensten Naast wekelijkse kerkdiensten worden er ook trouw- en rouwdiensten georganiseerd De diensten worden tot op heden gehouden in een gehuurde ruimte. Uiteindelijk is het ons doel om een eigen kerkruimte te realiseren. Kinderen en jongeren: Iedere zondag is er een gelegenheid om met de kinderen samen te komen en hen te stimuleren in luisteren, lezen en ondernemen. Deze activiteiten worden naar voren gebracht in de dienst. Eén keer per maand komen jongeren/tieners samen om het woord te delen en om zich sterk te maken in de gemeente en om zo meer jongeren te bereiken om bij God te brengen.
Wijze waarop doel behaald wordt
verzorgen van kerkdiensten Telefonisch contact en wanneer het mogelijk is ook fysiek om mensen te bemoedigen Allochtonen helpen, ondersteunen en informeren over de Nederlandse taal en cultuur. Zij worden opgehaald en thuis gebracht om naar de dienst te komen vanuit het AZC op meerdere locaties. Zij worden geholpen bij vragen, in taal, ontwikkeling en zelfredzaamheid. Er worden meerdere talen gesproken in de gemeenten en alles wordt vertaald. Kinderen knutselen, zingen liedjes, dansen en luisteren naar verhalen. Ook spelen zij samen buiten. Er wordt gekookt voor de gemeente. Gerechten werden eerst genuttigd na de dienst. Op dit moment wordt het meegenomen naar huis en ingepakt. Men kan hierbij praktische tips krijgen van de moeders van de gemeente. Wanneer er iemand trouwt of iemand is overleden kan er een dienst op verzoek plaats vinden aangepast op een persoonlijk programma. Jongeren worden bemoedigd om elkaar op te zoeken, muziek te maken, samen vrije tijd met elkaar door te brengen.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Mfuamba Mukelenge
Voorzitter
Geen
Kompani - Sona, Louise Nsimba
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Tangostraat 26
6544 SX Nijmegen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000