ANBI profiel

Stichting Vrienden van Maarten Engeltjes en PRJCT Amsterdam

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van Maarten Engeltjes en PRJCT Amsterdam
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Vrienden PRJCT Amsterdam
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
71916709
RSIN
858902230
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het werven en behouden van \"vrienden\", individuele en zakelijke sponsors, die incidenteel en/of jaarlijks een bedrag betalen dat ten goede komt aan de doelstellingen van de stichting.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van de stichting is om financiële middelen bijeen te brengen die de uitvoering mogelijk maken van het Beleidsplan van de Stichting PRJCT Amsterdam (zie bijlage), te weten het realiseren van bijzondere oude muziekprojecten van de countertenor Maarten Engeltjes en zijn barokorkest PRJCT Amsterdam. Het betreft met name extra kosten die niet gedekt kunnen worden uit de exploitatie van de projecten (concerten) zelf, onder meer aanschaf, huur en onderhoud van bijzondere oude muziekinstrumenten.
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting werft Vrienden en andere sponsors door het organiseren van diverse activiteiten en \'voordelen\' voor de Vrienden als tegenprestatie voor hun financiële bijdrage. De activiteiten vinden meestal plaats rondom concerten door Maarten Engeltjes en PRJCT Amsterdam. Ook verzorgt de Stichting een tweemaandelijkse Nieuwsbrief voor Vrienden van en Geïnteresseerden in countertenor Maarten Engeltjes en zijn barokorkest PRJCT Amsterdam. De Stichting oriënteert zich nog op de mogelijkheden van crowd funding.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Kunst
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Calff, Josine Simone
Voorzitter
Geen
Sterk, Johanna Margaretha Euphemia
Secretaris
Geen
Vlam, Hansje Janni
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
2 hg Roelof Hartstraat 2 hg Roelof Har 2 hg Roelof Har
1071 VK Amsterdam
Postadres
Minervaplein 26-IV
1071 VK Amsterdam
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0642710027
WWW adres
https://prjct.amsterdam
Incassant id
Stg. Maarten Engeltjes

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000