ANBI profiel

Stichting Vrienden van Molen de Duif

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van Molen de Duif
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Nunspeet
KvK nummer
08163005
RSIN
818369309
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft tot doel, het behoud van de molen De Duif aan de Molenweg te Nunspeet, teneinde de molen in stand te doen houden en een functie laten vervullen als cultuur-historisch erfgoed, en voorsts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het verwerven van de nodige financiƫle middelen voor restauratie en onderhoud, hetzij van subsidieverstrekkers, hetzij van sponsoren of donateurs, hetzij anderszins ter aanwending van gemelde doelstelling. Het onderhouden van contacten met andere instanties met gelijkgericht doel. Het interesseren van een zo breed mogelijk publiek bij het behoud van de molen. Het organiseren van activiteiten, die het doel kunnen bevorderen. De inkomsten uit deze evenementen bestaan uit de inschrijfkosten, deelnamekosten en inkomsten uit (kleinschalige) catering.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Molenweg 91
8071 TJ Nunspeet
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.molendeduif.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000