ANBI profiel

Stichting Vrienden van Reinier van Arkel

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van Reinier van Arkel
Ook genoemd (handelsnaam)
Vrienden van Reinier van Arkel
Zoeknaam
Reinier van Arkel
Statutaire zetel
Vught
KvK nummer
41086136
RSIN
816697656
Activiteiten
Alle activiteiten ten behoeve van kleinschalige ondersteuning, bevordering en stimulering van de integratie van de bewoners en cliënten van de Reinier van Arkelgroep in hun (maatschappelijke) omgeving. Speciale aandacht voor de psychiatrische jeugdzorg.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting wil kleinschalige ondersteuning bieden ten behoeve van de integratie van bewoners en andere cliënten van de Reinier van Arkelgroep (psychiatrische zorgverlening) met speciale aandacht voor kinderen. De stichting wil ook een concrete bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënten in hun directe omgeving.
Subcategorie I
Volksgezondheid
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Kinderen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
mr. B. Martens
Voorzitter
Geen
B.G. Kegge
Secretaris
Geen
P.J. Kuijpers MSc.
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Bethaniestraat 2
5211 LJ \'s-Hertogenbosch
Postadres
Postbus 70058
5201 DZ \'s-Hertogenbosch
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
073 - 656 86010
073 - 656 8600
-
WWW adres
http://www.rvagroep.nl/vriendenvanreinier

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Zieken
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000