ANBI profiel

Stichting Vrienden van VPTZ Oss - Maasland

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van VPTZ Oss - Maasland
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
gemeente Oss
KvK nummer
64893421
RSIN
855891026
Activiteiten
Steun verlenen aan de activiteiten van de Stichting VPTZ Oss - Maasland, het bevorderen van de instandhouding van de activiteiten van deze stichting en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt he
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting VPTZ Oss - Maasland heeft ten doel: het, daar waar nodig of gewenst is, bieden van begeleiding, tijd, aandacht, ondersteuning en aanvullende zorg in de thuissituatie of in het hospice aan eenieder in de laatste levensfase - en diens naasten - middels goed opgeleide vrijwilligers binnen de regio, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
Middels het organiseren van activiteiten vergaren van geldmiddelen om bovenstaand doel te kunnen effectueren. Het vermogen van de stichting bestaat uit de bijdragen van donateurs, hetgeen wordt verkregen uit schenkingen, legaten, erfstellingen, uit georganiseerde activiteiten en uit alle andere verkrijgingen en baten.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Mol - Arts Maria lamberta Petra Johanna
Voorzitter
Geen
Hoeksema Hendrik Geert
Vice-voorzitter
Geen
Albers - van Hoof Antonia Adriana Lamberta Josepha
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Koornstraat 70
5346 TL Oss
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0412 - 614442
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000