ANBI profiel

Stichting Vrienden Vluchtelingenwerk Barneveld

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden Vluchtelingenwerk Barneveld
Ook genoemd (handelsnaam)
Noodfonds Vluchtelingenwerk Barneveld
Zoeknaam
Vluchtelingen, Barneveld, Noodfonds
Statutaire zetel
Barneveld
KvK nummer
08103451
RSIN
009900846
Activiteiten
Het bieden van financiële steun aan vluchtelingen in de gemeente Barneveld in die gevallen waarin financiële nood is ontstaan en waar geen andere voorzieningen voorhanden zijn.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting Vrienden Vluchtelingenwerk Barneveld, ook wel genoemd ‘Het Noodfonds’ is in 2001 opgericht om in noodgevallen, onder voorwaarden beschreven in het reglement, financiële steun te verlenen aan vluchtelingen. De stichting is een zelfstandig orgaan, maar alleen toegankelijk voor vluchtelingen die cliënt zijn van de Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland, afdeling Barneveld.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het verwerven van financiële middelen waarmee vluchtelingen in noodsituaties geholpen kunnen worden door middel van fondsenwerving en donaties op rekeningnummer: NL62ABNA0929720970, t.a.v. S.V.V.B.
Subcategorie I
Vluchtelingenhulp
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
A. Wernsen
Voorzitter
Geen
H. Neumann
Penningmeester
Geen
A.H. van Dijk
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
J.v.d. Woerd-Mollstraat 19
3771 WC Barneveld
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Armen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000