ANBI profiel

Stichting Vrouwen Integratie Vandaag

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrouwen Integratie Vandaag
Ook genoemd (handelsnaam)
V.I.V.
Statutaire zetel
Bergen op Zoom
KvK nummer
20120047
RSIN
814723779
Activiteiten
Het stimuleren van bekendheid met elkaars cultuur van allochtone en autochtone vrouwen; het vergroten van de betrokkenheid bij de samenleving en vermindering van sociale uitsluiting door bevordering van de participatie, emancipatie en integratie van vrouwe
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Onze missie is om vrouwen van niet-Nederlandse herkomst die de Nederlandse taal niet of maar heel beperkt spreken Nederlands te leren spreken, lezen en/of schrijven in een laagdrempelige omgeving. Via dit taalonderwijs, voorlichtingsbijeen- komsten en werkbezoeken kunnen zij tevens kennis maken met de Nederlandse samenleving. Het doel is deze vrouwen via taalonderwijs en ander algemeen vormend onderwijs (zoals maatschappelijke oriëntatie, bekend te maken met de dagelijkse facetten in onze samenleving, leren omgaan met een computer e.d.) zelfredzaam te maken en hen te stimuleren tot participatie. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht van de vrouwen zelf en wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd.
Wijze waarop doel behaald wordt
Dit doen wij onder meer door: -Het bieden van een eigen les- en ontmoetingsruimte aan vrouwen, waar door taalvrijwilligers lessen in de Nederlandse taal gegeven wordt en ervaringen en ideeën uitgewisseld kunnen worden en waar activiteiten kunnen plaatsvinden. -Vraaggericht te werken. -Het faciliteren van door vrouwen zelf te organiseren activiteiten; -Het faciliteren van praktijklessen, waar kennis kan worden gemaakt met diverse (maatschappelijke, praktische en culturele thema\'s -Het genereren van inkomsten door fondsenverwerving, subsidie en eigen bijdragen.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
mw Annie van den Berg
Penningmeester
Geen
mw Marianna Alberta Siewe
Secretaris
Geen
Mw Somaya Ben Gamra
Bestuurslid
Geen
Mw Anna Dina Jacomina Hage
Bestuurslid
Geen
Mw Emine Türk
Voorzitter
Geen
Mw Jovita Vincentia de Jong-Dorigo
Bestuurslid
Geen
Mw Elisabeth Andrea Maria Boudewijn-Slaats
Bestuurslid
Geen
Dhr Bernardus Petrus Maria Nefs
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Zonneplein 33
4624 BA Bergen op Zoom
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0164247698
WWW adres
https://vivboz.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Vrouwen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000