ANBI profiel

Stichting VTV (vrijetijdsbesteding, thuismaatjes en vorming)

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting VTV (vrijetijdsbesteding, thuismaatjes en vorming)
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
VTV
Statutaire zetel
-
KvK nummer
81242654
RSIN
862011681
Activiteiten
VTV heeft 3 diensten: Groepsactiviteiten, Thuismaatjes en Beweegcoach. Alle drie de diensten worden op verschillende manieren uitgevoerd door beroepskrachten. De groepsactiviteiten vinden veelal avonds als in de weekenden plaats. Thuismaatjes en Beweegcoac
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: - het bevorderen van het maatschappelijk functioneren van mensen met een beperking. Zij richt zich op de persoonlijke en gezamenlijke ontplooiing, sociale acceptatie en integratie van haar cliënten; - door gebruikmaking van de inzet van vrijwilligers, het initiëren en uitvoeren van diensten en activiteiten voor mensen met een beperking waarbij een zo groot mogelijke participatie in de samenleving wordt nagestreefd. De stichting streeft haar doestelling na in samenwerking met de naaste verwanten en wettelijke vertegenwoordigers van haar cliënten, zonder winstoogmerk en zonder onderscheid naar godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht of nationaliteit en met respect voor levensovertuiging.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het welzijnswerk wordt gesubsidieerd door middel van welzijnssubsidies en projectsubsidies van voornamelijk gemeenten. Naast het gesubsidieerde welzijnswerk wordt er een aantal door fondsen gefinancierde welzijns-projecten uitgevoerd en wordt bij een aantal activiteiten een deelnemersbijdrage gevraagd.
Subcategorie I
Gehandicaptenzorg
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag
Postadres
Postbus 43197
2504 AD Den Haag
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
070-2052000
WWW adres
https://www.wijzijnvtv.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000