ANBI profiel

Stichting Waga

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Waga
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Winschoten
KvK nummer
64311538
RSIN
855610517
Activiteiten
Ondersteuning van het welzijn en zelfontplooiing van de inwoners van het Oostelijk deel van de provincie Groningen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Ondersteuning van het welzijn en zelfontplooiing van de inwoners van het Oostelijk deel van de provincie Groningen.
Wijze waarop doel behaald wordt
1. Geven van financiële ondersteuning aan personen of instellingen in het Oostelijk deel van de provincie Groningen, welke zich in dermate schrijnende omstandigheden bevinden dat financiële ondersteuning naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is; 2. Initiëren, organiseren, bevorderen en/of financieel ondersteunen van culturele initiatieven en/of kunst- of theaterevenementen instellingen in het Oostelijk deel van de provincie Groningen ; 3. In stand houden van gebouwen instellingen in het Oostelijk deel van de provincie Groningen met een bijzondere (cultuur-)historische waarde voor de omgeving en de inwoners van het gebied; 4. Ondersteunen van muzikaal begaafde muziekstudenten/-leerlingen aan muziekscholen, conservatoria dan wel muziekstudenten/-leerlingen welke anderszins onderwijs van een muziekpedagoog genieten; door het ter beschikking (doen) stellen van muziekinstrumenten ten behoeve van het studeren en uitvoeren van klassieke muziek;
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Vacature
Voorzitter
Onkostenvergoeding
F.A. Keuning
Secretaris
Onkostenvergoeding
J. Bleker
Penningmeester
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Langewijk 2 c
9311 TD Nieuw Roden
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0655141070
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000