ANBI profiel

Stichting Wanawa

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Wanawa
Ook genoemd (handelsnaam)
Wanawa
Zoeknaam
Wanawa
Statutaire zetel
Waddinxveen
KvK nummer
24379628
RSIN
814787836
Activiteiten
Stichting Wanawa weet met kleine middelen, grote doelen te bereiken en biedt hulp in samenwerking met Kenianen. Het gaat om de ontwikkeling van de mensen daar, waarbij we ons richten op vrouwen en kinderen, maar mannen sluiten we niet uit. We ondersteunen
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Visie: Vanuit de kracht van de lokale bevolking een sociale en economisch rechtvaardige toekomt opbouwen! Wanawa gelooft in de kracht van de lokale bevolking in Kenia. In een samenleving waarin ieder mens telt, waar jong en oud de kans krijgt om zijn of haar dromen waar te maken. We willen sociale en economische rechtvaardigheid voor iedereen. We zijn ervan overtuigd dat de lokale bevolking de kracht heeft om Kenia te veranderen. Zij hebben het vermogen om positieve veranderingen in Kenia te maken. Samen met lokale partnerorganisaties dragen we een steentje bij aan deze positieve veranderingen. We creƫren kansen om het heft in eigen handen te nemen en die verandering waar te maken en hun eigen toekomst duurzaam op te bouwen. Niet langer denken vanuit armoede, maar vanuit eigen kracht voor jong en oud in Kenia!
Wijze waarop doel behaald wordt
Missie: Door middel van samenwerken, positieve veranderingen brengen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Wanawa wil, in samenwerking met lokale partners een duurzaam betere toekomst voor jong en oud in Kenia realiseren. We bieden hulp door middelen, kennis en kunde beschikbaar te stellen. We gaan samen de strijd aan tegen armoede. Hierbij kiezen we niet alleen voor financiering op afstand, maar werken we samen met partnerorganisaties ter plaatse. Wij stellen ons op als een partner die niet alleen financiert, maar ook innoveert en krachten bundelt met andere lokale en internationale partners. Wij verenigen en verbinden, en maken geen onderscheid naar ras, geloof, nationaliteit of politieke gezindheid.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Mensenrechten
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Jane Sijl
Voorzitter
Geen
Willy Evert Sijl
Bestuurslid
Geen
Inger Huls
Vice-voorzitter
Geen
Bart Molenaar
Penningmeester
Geen
Kiara Snijders
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Noordkade 64
2741 EZ Waddinxveen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0620006535
WWW adres
http://www.wanawa.nl
Kenmerk incasso
wanawa

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000