ANBI profiel

Stichting Warm Nest Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Warm Nest Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Zwolle
KvK nummer
86737228
RSIN
864070147
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van projecten die het algemeen belang dienen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder mede wordt begrepen het houden van aandelen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Zie het beleidsplan.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
G. van den Boogert
Voorzitter
Geen
J.O.P.M. Beelaerts van Emmichoven
Penningmeester
Geen
A.J. ten Hoeve
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Leusbroekerweg 18
3831 JZ Leusden
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-warm-nest/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
-