ANBI profiel

Stichting We Got Your Bag

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting We Got Your Bag
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting We Got Your Bag
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
80111270
RSIN
861558078
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstelling van de Stichting We Got Your Bag is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt: Het (doen) helpen en ondersteunen van daklozen en minderbedeelden in hun eerste levensbehoeften, met de eerste focus op Nederland, ----- zulks in de meest ruime zin van het woord, zonder zich overigens tot - gemelde doelgroepen en het gemelde land te beperken. Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.wegotyourbag.org

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Dak- en thuislozen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000