ANBI profiel

Stichting Wegloophuis Utrecht

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Wegloophuis Utrecht
Ook genoemd (handelsnaam)
St. Wegloophuis Utrecht
Zoeknaam
Wegloophuis Utrecht
Statutaire zetel
Utrecht
KvK nummer
41180152
RSIN
008950210
Activiteiten
SBI-code: 86104 - Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting Algemeen maatschappelijk werk
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het Wegloophuis biedt op basis van kleinschaligheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, ondersteuning en begeleiding aan mensen die een uitwijk zoeken vanuit de reguliere psychiatrie. Het Wegloophuis is een haven voor degenen die zijn uitbehandeld, een ontsnappingsmogelijkheid voor mensen die weglopen (met of zonder rechterlijke machtiging) en een tijdelijke plek voor mensen die een time-out willen van de reguliere instellingen. Daarnaast vangt het Wegloophuis ook mensen op vanuit een thuissituatie, om verdere terugval te voorkomen. Tot slot wil het Wegloophuis door het bieden van een inloopmogelijkheid ondersteuning bieden aan en een ‘ontmoetingspIek’ zijn voor mensen met een psychiatrische achtergrond. In de statuten staat de doelstelling van het Wegloophuis als volgt omschreven: “Het bevorderen en tot stand komen en handhaven van een huis (Wegloophuis) in Utrecht ten behoeve van de opvang van mensen die zijn weggelopen uit de psychiatrische inrichtingen met name in de regio Utrecht […]”. Naast deze beschreven doelstelling heeft het Wegloophuis een ongeschreven ideologie, die sinds de oprichting nog steeds voortleeft: * Het Wegloophuis werkt niet met dossiers en diagnoses, maar met mensen. Het Wegloophuis probeert mensen onder hun etikettering vandaan te halen door ze te stimuleren zelf te handelen en niet te behandelen. Op basis van een gelijkwaardige ‘mens tot mens’-benadering, waarin respect en eigen verantwoordelijkheid centraal staan, probeert het Wegloophuis een basis van vertrouwen te scheppen. Hierin kan het zelfvertrouwen van bewoners weer groeien en worden ze gestimuleerd hun leven in eigen hand te nemen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Binnen de stichting onderscheiden we drie hoofdactiviteiten, te weten; 1. Crisisopvang (Wegloophuis) Wegloophuis Utrecht biedt begeleiding, ondersteuning en onderdak aan mensen met een psychiatrische achtergrond die na (recent) vertrek uit de kliniek dakloos zijn. Het Wegloophuis is een opvanghuis met plaats voor 6 bewoners. Bewoners kunnen maximaal 6 maanden in het Wegloophuis verblijven. 2. Instellingswoning Begeleid wonen (Vervolghuis) Bewoners die na 3 tot 6 maanden nog geen vervolghuisvesting hebben gevonden, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) terecht in het Vervolghuis. In het Vervolghuis is plaats voor 3 (maximaal 4 ) mensen. De maximale verblijfsduur is 18 maanden. 3. Begeleiden in kader van nazorg - Inloop/nazorg. Het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplaats, voor de groep ex- bewoners binnen de regio en de stad Utrecht. Naast het bieden van een tijdelijke en kleinschalige opvang aan (dakloze) ex- psychiatrische patiënten vindt er zorg plaats in de vorm van ondersteunende en activerende begeleiding gericht op herstel en autonomie. Deze wordt onder leiding van twee coördinatoren, uitgevoerd door een team van vrijwilligers (waaronder ook ervaringsdeskundigen), stagiaires (HBO; SPH/MWD, MBO; SPW) De begeleiding is erop gericht de bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij en de bewoner te helpen hierin wederom een plek te vinden. De begeleiding richt zich met name op het financiële, emotionele, sociaal maatschappelijk en psychische vlak.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Kees van Brink
Voorzitter
Onkostenvergoeding
Rick Knoop
Secretaris
Onkostenvergoeding
Petra Schaftenaar
Penningmeester
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Waterstraat 11
3511BW Utrecht
Postadres
Waterstraat 11
3511BW Utrecht
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0302316627
WWW adres
https://www.wegloophuisutrecht.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000