ANBI profiel

Stichting Welzijn Barneveld

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Welzijn Barneveld
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Welzijn Barneveld
Statutaire zetel
Barneveld
KvK nummer
51462516
RSIN
850029983
Activiteiten
Het als laagdrempelige en deskundige organisatie ondersteunen van zelfstandig wonende ouderen en personen uit andere kwetsbare groepen bij hun sociale en maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Welzijn Barneveld ziet zichzelf als een ondernemende stichting die zich manifesteert als belangenbehartiger en ondersteuner van de lokale sociale infrastructuur van de gemeente Barneveld. Haar doel is het bieden van ondersteuning aan en begeleiding van de \'kwetsbare burger\'.
Wijze waarop doel behaald wordt
Welzijn Barneveld doet dit op professionele wijze door hen op te zoeken, de weg te wijzen en zo nodig maatwerk te leveren. Daarbij maakt Welzijn Barneveld gebruik van de eigen kracht van de burger en van de buurt en wijk waarin mensen wonen. Welzijn Barneveld wil haar doel verwezenlijken door: Het bieden van een samenhangend, vraag gestuurd, innovatief en aantrekkelijk aanbod van diensten en activiteiten. Professioneel en maatschappelijk georiƫnteerd personeel dat gebruik maakt van de inzet van deskundige vrijwilligers Een gedegen, vernieuwende en ontwikkelingsgerichte organisatie Een functionele samenwerking met gemeente Barneveld en andere stakeholders.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
E. Alders
Algemeen directeur
Salaris

Contact informatie

Bezoekadres
Wilhelminastraat 12
3771 AR Barneveld
Postadres
Postbus 306
3770 AH Barneveld
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0342-745004
WWW adres
http://www.welzijnbarneveld.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000