ANBI profiel

Stichting Welzijn in Elburg

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Welzijn in Elburg
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting WIEL
Zoeknaam
WIEL
Statutaire zetel
Elburg
KvK nummer
41041805
RSIN
802777284
Activiteiten
Het verbinden van inwoners aan elkaar en/of verbinden van inwoners aan professionele- of vrijwilligers organisaties, dat is een hoofdtaak van Stichting WIEL. Daartoe doet zij onderzoek, maakt zij analyses en organiseert zij een scala van heel uiteenlopende
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Doelstelling Stichting WIEL In het algemeen: het werken aan het welbevinden van inwoners op het gebied van hun woon, werk- en leefsituatie. In het bijzonder: het realiseren van een geïntegreerd dienstverleningsaanbod en het bieden van mogelijkheden voor activiteiten in groepsverband op sociaal, cultureel, sociaaleconomisch, recreatief en educatief terrein, met betrekking tot de werkvormen - samenlevingsopbouw - ouderenwerk - jongerenwerk - sociaal cultureel werk
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting WIEL tracht haar doel te bereiken door het vervullen van de volgende functies: - ontwikkeling - afstemming en co├Ârdinatie - begeleiding - belangenbehartiging - hulp- en dienstverlening - informatie en voorlichting - vorming en educatie - cultuur en creativiteit - ontmoeting en recreatie
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Sport & recreatie

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: https://www.wiel.nl/anbi/

Contact informatie

Bezoekadres
Lange Wijden 33 A
8081 VS Elburg
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0525681212
WWW adres
https://www.wiel.nl/
Incassant id
NL03ZZZ410418050000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: https://www.wiel.nl/anbi/

RSS feed
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000