ANBI profiel

Stichting Welzijn Ouderen Epe

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Welzijn Ouderen Epe
Ook genoemd (handelsnaam)
SWOE Welzijn & Ondersteuning Epe
Statutaire zetel
Epe
KvK nummer
41038896
RSIN
808052858
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
SWO/E IN HET KORT In grote lijnen ziet het profiel van de SWO/E er als volgt uit: Missie • Bevorderen van de zelfredzaamheid • Vergroten van de maatschappelijke participatie • Realiseren van een samenhangend pakket aan activiteiten en voorzieningen Kerntaken • Maatschappelijke activering • Sociale Preventie • Persoonsgerichte begeleiding en dienstverlening Doelgroepen • (Kwetsbare) Senioren • (Overbelaste) Mantelzorgers van alle leeftijden • (Financieel kwetsbare) Burgers van alle leeftijden Beleidsterrein • Leefbaar Thema’s • Leefomgeving • Netwerken Producten • Ontwikkeling wijksteunpunten in relatie tot WMO Dagbesteding • Repair Café i.s.m. Vrijwillige Hulpdiensten Epe en Vaassen • Thuis Wonen, nu en later • Netwerken Welzijn, Wonen en Zorg • Sociaal Culturele Activiteiten Beleidsterrein • Ondersteuning Thema • Maatschappelijke Participatie Producten • Formulierenteam • Steunpunt Ouderen / Mantelzorg met o.a. cliëntondersteuning, ontmoeting- en voorlichtingsbijeenkomsten Senioren en Mantelzorgers, Preventief Huisbezoek 75+, Multi Disciplinair Team 55+ Beleidsterrein • Zorg Thema • Kwetsbaar Producten • Klussendienst i.s.m. i.s.m. Vrijwillige Hulpdiensten Epe en Vaassen • Maaltijdservice aan Huis
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
A.G.M. Pelster-Oors
Secretaris
Geen
J.S.M. Buers
Voorzitter
Geen
T.C. Peursum
Bestuurslid
Geen
H. Mulder
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Stationsstraat 25
8161 CP Epe
Postadres
282
8160 AG Epe
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0578-620988
WWW adres
http://www.swo-epe.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000