ANBI profiel

Stichting Wereldwinkel Breda

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Wereldwinkel Breda
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Breda
KvK nummer
20105244
RSIN
007829358
Activiteiten
Verkoop van fairtrade producten uit ontwikkelingslanden.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Op internationaal niveau een bijdrage leveren aan een eerlijke en rechtvaardige handel, waarin respect voor mens en milieu centraal staan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het instandhouden van een wereldwinkel, waarin producten uit ontwikkelingslanden worden verkocht. Daarnaast informatieverstrekking over producten en het land van herkomst en bijdragen aan het bewustwordingsproces over economische en maatschappelijke achtergronden en problemen in ontwikkelingslanden.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Passage Zuidpoort 1 -3
4811 NT Breda
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
076 5228585
WWW adres
http://wereldwinkelbreda.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000