ANBI profiel

Stichting Wiesenthalfonds

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Wiesenthalfonds
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Alphen aan den Rijn
KvK nummer
41168987
RSIN
804193095
Activiteiten
Fondsen genereren ter financiering van projecten welke in het verlengde liggen van het werk van Simon Wiesenthal.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
door morele en financiële steun het werk te bevorderen dat vanwege de te Wenen gevestigde vereniging : “Bund Jüdischer Verfolgter des Naziregimes” onder leiding van ir. Simon Wiesenthal wordt verricht ter opsporing en identificatie van nog niet of slechts ten dele berechte misdadigers onder het Naziregime.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. bekendheid te geven, waar mogelijk en nuttig, aan het werk van de Weense vereniging alsmede aan de strekking en achtergronden van dat werk, b. gelden bijeen te brengen en de bijeenbrenging van gelden te bevorderen, bestemd om te worden uitgekeerd aan de te Wenen gevestigde vereniging, ten behoeve van het Documentatiecentrum van deze vereniging, ten bate van het eerder genoemde werk van de vereniging.
Subcategorie I
Mensenrechten
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Onderzoek

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Rebecca Donnison
Voorzitter
Geen
Kees Slingerland
Secretaris
Geen
Ernst-Jan Westmaas
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
A. Van Leeuwenhoekweg 36 A12
2408AN Alphen aan den Rijn
Postadres
Postbus 98
2400AB Alphen aan den Rijn
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
0172-493990
0172-495023
WWW adres
http://www.wiesenthalfonds.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000