ANBI profiel

Stichting Wijkbus Moerwijk/Morgenstond

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Wijkbus Moerwijk/Morgenstond
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Wijkbus Moerwijk, Morgenstond & Wateringse Veld
Zoeknaam
wijkbusmmwv
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
41152248
RSIN
816739614
Activiteiten
Het vervoeren van personen binnen het werkgebied Moerwijk/Morgenstond en Wateringseveld.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting stelt zich ten doel iedereen in de wijken Moerwijk Morgenstond en Wateringse Veld -die om wat voor reden dan ook niet op de gebruikelijke manier van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken- te vervoeren binnen het vastgestelde werkgebied alsmede naar en van het Haga Ziekenhuis (locatie Leyweg), alsmede bijv. naar het winkelcentrum In de Boogaard, en het zwembad De Schilp in Rijswijk. Dit zijn bestemmingen net over de grens met/van een ander werkgebied en worden behandeld als tot ons werkgebied behorend. Passagiers/wijkbewoners kunnen zich daartoe op werkdagen telefonisch wenden tot het meldpunt(tel.070-3885299 voor het opgeven van de gewenste rit(ten).Wij hanteren een donatie per rit van minimaal €1,10 en voor heen en weer €2,20. Voor bestemmingen buiten het werkgebied wordt een opslag van minimaal 50% gevraagd (€1,65 resp.€3,30). Door deze betrekkelijk lage eigen bijdrage is het mogelijk dat iedereen een bezoek kan afleggen aan familie, vrienden, de Soos(bingo), kapper, artsen, therapeuten, Winkel(centra), postkantoor of bank etc.... Men hoeft dus niet meer thuis te zitten, het maakt de mens weer zelfstandig.
Wijze waarop doel behaald wordt
Enkele cijfers: Eind December 2014 had de Stichting 31 vrijwilligers (11 vrouwen en 20 mannen), waarvan 19 chauffeurs,1 bijrijder, 1 beoordelaar rijvaardigheid, 9 medewerkers telefooncentrale en 4 bestuursleden (sommigen in dubbelfunctie). In dit verslagjaar werden in totaal 12.625 personen vervoerd (in 2013; 10.816), waarvan 11.433 vrouwen en 1.192 mannen, waarvoor 46.050 km (in 2013 :37.684) werd verreden. Dat is gemiddeld 3,64 km per passagier. De bestemmingen waren als volgt: (para) medisch incl. pedicure: 1979, dagverzorging: 5400, soc./cultureel/recreatief: 1817, winkelbezoek incl.bank/kapper:3140 en bezoek familie c.q. ziekenhuis: 289.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Soerin Narain
Voorzitter
Geen
Rick van Herk
Penningmeester
Geen
Johan Apeldoorn
Secretaris
Geen
Bart Haneveld
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Aagje Dekenlaan 51
2533 SG Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
070 388 5299
WWW adres
http://wijkbusmmwv.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000