ANBI profiel

Stichting Wij.land

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Wij.land
Ook genoemd (handelsnaam)
Wij.land
Zoeknaam
Wij.land
Statutaire zetel
De Ronde Venen
KvK nummer
72014679
RSIN
858945083
Activiteiten
Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg) Het bevorderen van het herstellen van gedegradeerde ecosystemen en het beschermen van kwetsbare ecosysteem in Nederland (SBI 94993)
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Opgericht op 27 juni 2018, voortkomend uit de in 2014 opgerichte Stichting Commonland, heeft de Stichting Wij.land ten doel ‘het bevorderen en het herstellen van de ecosystemen in Nederland op basis van de ‘4 returns methode’ ontwikkeld door de Stichting Commonland (ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 59872314) en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - het bijeenbrengen van partijen die zich in deze doelstelling kunnen vinden; - het stimuleren van ondernemingen, individuen, particuliere organisaties en financieel, organisatorisch of anderszins te steunen; - het oprichten van, het deelnemen in, het voeren van bestuur over, of het zich op andere wijze interesseren bij projecten, ondernemingen of organisaties; - het ontwikkelen van communicatiematerialen en het uitvoeren van communicatiecampagnes; - het mogelijk maken van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het restaureren van ecosystemen alsook het opzetten van samenwerkingsverbanden en bedrijven die deze projecten uitvoeren; - het verlenen en exploiteren van diensten met betrekking tot het omschreven doel.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Natuur & milieu

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Hens de Koning - Ghijsen
Bestuurslid
Geen
Maas Jan Heineman
Voorzitter
Geen
Roel Drost
Penningmeester
Geen
Esther Turnhout
Bestuurslid
Geen
Peter Oosterhof
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Gein Zuid 23
1391 JE Abcoude
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://wij.land

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000