ANBI profiel

Stichting Wild About Music Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Wild About Music Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
Wild About Music Foundation
Statutaire zetel
Gemeente Wijdemeren
KvK nummer
61192279
RSIN
854247580
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het behoud van de wildernis (flora en fauna) op aarde en het zorgen voor bewustwording en inspiratie bij volwassenen en kinderen ten aanzien van de noodzaak en urgentie van het behoud van deze wildernis.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van muzikale, kunstzinnige en andersoortige evenementen, workshops, projecten, tentoonstellingen en publicaties die (behoud van) de wildernis als onderwerp hebben en/of wilde natuurbescherming steunen. Het inzamelen van geld en het motiveren en aanmoedigen van professionele muzikanten en andere kunstenaars om hun talenten in te zetten voor het behoud van de wildernis op aarde.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Kunst
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Ellen van den Honert
Voorzitter
Onkostenvergoeding
Harry Starren
Penningmeester
Onkostenvergoeding
Aimee Leslie
Secretaris
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Oud Loosdrechtse Dijk 209
1231LW Loosdrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://www.wild-about-music.org

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000