ANBI profiel

Stichting Yttje

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Yttje
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Yttje
Statutaire zetel
Dokkum
KvK nummer
63075059
RSIN
855081132
Activiteiten
De stichting zal op basis van de opbrengsten welke zij genereert uit het haar beschikbaar gestelde vermogen, zie ook hoofdstuk “het vermogen en haar revenuen” kinderen in kansarme situatie, en wel m.n. de slum kinderen uit India en andere landen waaronder
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: - het verlenen van educatieve en materiële hulp aan kinderen in nood in binnen- en buitenland; - het verlenen van financiële steun aan overige organisaties op charitatief, cultureel of wetenschappelijk gebied; - het verlenen van financiële steun aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen (als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel een daarvoor in de plaats getreden regeling), met dien verstande dat deze vorm van financiële steun niet meer dan twintig procent (20%) van de totale door de stichting op jaarbasis te verlenen financiële steun zal betreffen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Werkzaamheden van de stichting-nu en in de nabije toekomst. Jaarlijks komt er E 10.000 tot E 30.000,- in de stichting -gedoneerd door de oprichters van Stichting Yttje. Mogelijk ondersteund door andere donaties. Daarnaast brengen de 2 gekochte “huisjes”in Leeuwarden ongeveer E 14500,- per jaar op aan huur. Dit is huur minus -onderhoudskosten. Van het beschikbare geld is max. 50% belegd in: - onroerend goed - gerelateerde beleggingen zoals microkredieten en duurzame beleggingen. Het enige doel van de beleggingen is de Stichting een langere levensduur te geven-gericht op de doelstelling van de Stichting---EDUKATIE EN MATERIELE HULP VOOR KANSARME KINDEREN Hiervan worden ondersteund: - Via stichting “een handreiking “ (www.stichtingeenhandreiking.nl) wordt het “daycare” project in het dorpje Beta ondersteund. Hier krijgen 20 à 25 kinderen onderwijs en voeding. De ouders hebben dan de “handen vrij” om te werken! Het dorpje ligt ± 100 km ten zuidoosten van Bangalore/India—bij het stadje Bangarapet. Ook worden hier vrouwengroepen ondersteund voor microprojecten-de “Sangagroepen”. Ouderen zonder familie krijgen wekelijks een voedselpakket. Uitkeringen zijn onbekend in India! - in Secunderabad/Hyderabad worden slum-schoolkinderen ondersteund op school. De stichting betaalt extra leraren om meer kinderen een kans te geven—vooral voor meisjes! De St. Thomas Tamil Cathedral/Secunderabad heeft 2 scholen voor voortgezet onderwijs. Totaal ongeveer 800 leerlingen. Een binnen de stad en een er buiten, de ”Amugudaschool”. Hier zitten de armste leerlingen. De scholen zijn door St. Yttje voorzien van computers en ondersteunend materiaal. Ook worden de computerdocenten betaald. Leerlingen met informaticakennis krijgen vaak een betere baan! Leerlingen moeten zelf ook iets betalen voor de school—kunnen dat vaak niet. Dan betaalt de St. evenals onderwijs wat erna nodig is! De door de voorzitter “geadopteerde” zoon is bisschop van de Tamil Cathedral. Via hem hebben we een goed idee wat te doen en op een goede manier! Dagelijks is er contact via Whatsapp. En zo mogelijk een bezoek per jaar! - op Papoea N Guinea is een project voor kansarme kinderen. De St John-primaryschool in Kanabea—Gulf-Province –heeft ongeveer 500 leerlingen. De zus en zwager van onze voorzitter (wonend in Australië) doen hier ieder jaar vrijwilligerswerk. Ze nemen zoveel mogelijk mee. Het dorp heeft geen aanvoerwegen -geen elektriciteit. Alleen een kleine runway voor een klein vliegtuigje. De kinderen lopen naar school en blijven daar slapen. Dit jaar zijn een deel van de kinderen voorzien van schooltassen. Ook is er cement aangevoerd-per gehuurd vliegtuigje-voor de vloer van een schoolgebouw. Verder leermateriaal / led-zonnelampjes e.a. Het grote doel is om de school te voorzien van zonnepanelen. Dit is niet eenvoudig—ze moeten aangevoerd worden uit Australië. Ook een goede accu om stroom in op te slaan is onmisbaar. Dit alles loopt via stichting www.pngfoundation.org.au Hiernaast is er ruimte voor kleinere projecten: - onderwijs en onderwijsmaterialen in het Besthesda-ziekenhuis Boedapest (voor armlastige kinderen uit o.m. Roemenië/Hongarije) - hulp voor (emigranten)kinderen in Nederland - hulp voor tsunami-jongeren in India - support voor jongerenwerk Leger des Heils - hulp voor goede doelen in Nederland zoals St. Oude Gronginger kerken - support voor gezondheidsdoelen in Nederland - support voor kerken en goede doelen in Nederland en India In 2020 is er veel (voedings)hulp voor kinderen en hun ouders in India. Door de coronacrisis zitten miljoenen mensen zonder inkomen.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Yttje Goris
Voorzitter
Geen
Hendrikje Grietje Sakey
Secretaris
Geen
Marlien Rump
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Hadraversdijk 21
9101XA Dokkum
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0650827104
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichtin/stichting-yttje/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000