ANBI profiel

Stichting Yttje

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Yttje
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Yttje
Statutaire zetel
Dokkum
KvK nummer
63075059
RSIN
855081132
Activiteiten
De stichting zal op basis van de opbrengsten welke zij genereert uit het haar beschikbaar gestelde vermogen, zie ook hoofdstuk “het vermogen en haar revenuen” kinderen in kansarme situatie, en wel m.n. de slum kinderen uit India en andere landen waaronder
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: - het verlenen van educatieve en materiële hulp aan kinderen in nood in binnen- en buitenland; - het verlenen van financiële steun aan overige organisaties op charitatief, cultureel of wetenschappelijk gebied; - het verlenen van financiële steun aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen (als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel een daarvoor in de plaats getreden regeling), met dien verstande dat deze vorm van financiële steun niet meer dan twintig procent (20%) van de totale door de stichting op jaarbasis te verlenen financiële steun zal betreffen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
• Werkzaamheden van de stichting nu en in de nabije toekomst De jaarlijkse opbrengsten, waarbij de oprichters de eerste 5 jaren een donatie garanderen van 70.000 per jaar ondersteunen de volgende reeds lopende initiatieven; -het Cathedral Family Helper project in Bangalore/India samen met St. Een Handreiking (zie ook www.stichtingeenhandreiking.nl). In dit project hebben plm 140 slumkinderen (kleuters) “daycare”inclusief onderwijs en voeding. Voor de ouders is het een groot voordeel dat ze “de handen vrij hebben”om te kunnen werken als “dayworkers” -Via St. Een Handreiking wordt het daycare project in het dorpje Beta ondersteunt. Hier krijgen 20-25 kinderen onderwijs en voeding. Het dorpje ligt plm. 100 km ten zuidoosten van Bangalore/India bij het stadje Bangarapet -In Secunderabad/Hyderabad worden slum-schoolkinderen ondersteund na schooltijd en op zaterdag. Dit “train a child”(TAC-tuiterconcept) project is pas van start en loopt via het St. Thomas Tamil Cathedral/Secundarabad/India -Op Papoea New Guinea gaat een project van start voor kansarme kinderen. Op de St John the Baptist primary school te Kanabea We hebben gekozen om dit en komende jaren te werken aan een \"stand-alone\"(op accu\'s) zonnepanelenpark voor de school Dit doen we samen met Austr. donateurs. De bedoeling is om er een \"zelfsupporting\"project van te maken. De school verkoopt stroom aan het dorp en besteedt dit aan leermiddelen.Het dorp Kanabea heeft geen stroomnet- evenmin als de school.De stroom kan direct en indirect-via batterijen-worden gebruikt. Supporten van kinderen/jongerenprojecten van de Doopsgezinde-Remonstrantse kerk in Dokkum en andere kerken. .Meerjarige prognose. Het jaarlijks binnengekomen bedrag besteden aan -dagopvang van kleuters uit de slumbuurten van Bangalore-inclusief voeding en onderwijs -dagopvang voor kleuters uit Beta inclusief eenvoudige maaltijd en onderwijs -begeleiding van schoolkinderen uit de \"laagste klasse\"-dalits--na schooltijd-in Hyderabad/Secunderabad -de basisschool van Kanabea-Papoea Nw Guinea helpen aan zonnepanelen+accu\'s voor een \"standalone-project\"samen met Austr.donoren -supporten van kinder-/jongerenproj.van kerken-mn Doopsgezinde-Remonstrantse kerk Dokkum -investeren in aankoop huizen/appartementen in leeuwardenDe huurbijdragen komen ten goede aan de stichting.Hierdoor kan de stichting haar \"leven verlengen\" -
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Yttje Goris
Voorzitter
Geen
Hendrikje Grietje Sakey
Secretaris
Geen
Marlien Rump
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Hadraversdijk 21
9101XA Dokkum
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0650827104
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichtin/stichting-yttje/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000