ANBI profiel

Stichting Zandhazenfonds

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Zandhazenfonds
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Muiderberg
KvK nummer
56157649
RSIN
851997387
Activiteiten
Het Zandhazenfonds heeft tot doel het organiseren en financieren van (buitenschoolse) activiteiten en het (mede) financieren van projecten op IKC De Meerstroom die niet (of niet volledig) kunnen worden gefinancierd uit de vaste bijdrage van de overheid. In
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Zandhazenfonds int jaarlijks de gelden voor de ouderbijdrage aan de Activiteiten Commissie. De bijdrage aan de ActiviteitenCommissie is een bijdrage die de kosten dekt die de ActiviteitenCommissie maakt voor o.a. schoolreisjes, verschillende vieringen (kerst e.d.), activiteiten (excursies), collectieve ongevallenverzekering, muziek en handvaardigheid, kopieerkosten, overblijven etc. Daarnaast informeert Zandhazenfonds de ouders jaarlijks over het project dat in het betreffende schooljaar uit Zandhazenfonds wordt gefinancierd. Het fonds zal daarbij een beroep op de ouders doen voor een bijdrage.   Deze bijdrage is uiteraard niet verplicht. Het gaat om een vrijwillige extra bijdrage. Ouders kunnen door de ANBI status gebruik maken van fiscaal voordelige schenkingen. Zodoende kan Zandhazenfonds meerdere projecten (mee-) financieren zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een podium, geluid- en lichtinstallatie, krukken en stoelen voor in de zaal, bibliotheekkasten en -boeken, speeltoestellen, multimediale apparatuur en aankleding van gangen en lokalen en de aanschaf van techniekkasten. Het project voor het nieuwe schooljaar wordt in september vastgesteld.
Wijze waarop doel behaald wordt
Innen van ouderbijdrage en fondsenwerving bij sponsors en donateurs voor concrete projecten in een schooljaar
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Sport & recreatie
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Marieke Dolman
Secretaris
Geen
Alexander Marjot
Penningmeester
Geen
Emile van der Linde
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Vincent van Goghlaan 11
1399 XA Muiderberg
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.kcdemeerstroom.nl/ouders/zandhazenfonds

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000