ANBI profiel

Stichting Zandt-Leeuw Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Zandt-Leeuw Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Herbarenerf 17 WADDINXVEEN
KvK nummer
75740729
RSIN
860380609
Activiteiten
Zandt-Leeuw foundation heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het materieel ondersteunen van andere goede doelen die actief zijn op het gebied van duurzame energievoorziening, met name in ontwikkelingslanden.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
- het doen van uitkeringen aan andere algemeen nut beogende instellingen in Nederland of daarbuiten; - het verstrekken van leningen tegen gunstige voorwaarden aan de onder hiervoor genoemde instellingen; - het op verantwoorde en duurzame wijze beheren van het aan haar toevertrouwde vermogen en het afleggen van verantwoording over dat beheer; - het samenwerken met andere charitatieve instellingen; - het verrichten van al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
- overgaan tot belegging van het vermogen, om daarmee revenuen te genereren ten behoeve van de doelstelling van Zandt-Leeuw Foundation; - zich oriënteren op te subsidiëren projecten; - zich oriënteren op te subsidiëren goede doelen die zich richten op het materieel ondersteunen van andere goede doelen die actief zijn op het gebied van duurzame energievoorziening, met name in ontwikkelingslanden - een werkwijze formuleren met betrekking tot aanvragen voor in te dienen subsidiabele projecten; - de voorwaarden formuleren waaraan aanvragen moeten voldoen; - gaan nadenken over de marketing en pr-strategie van Zandt-Leeuw Foundation en daarvoor beleid vaststellen; - de wijze waarop in de toekomst de revenuen van het aanwezige vermogen van Zandt-Leeuw Foundation zullen worden aangewend.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Ontwikkelingswerk
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Herbarenerf 17
2743 HA WADDINXVEEN
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0651300008
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000