ANBI profiel

Stichting Zandvoorts Museum

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Zandvoorts Museum
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Zandvoorts Museum
Statutaire zetel
Gemeente Zandvoort
KvK nummer
70226547
RSIN
858201343
Activiteiten
Het inrichten, beheren, exploiteren en in stand houden van het Zandvoorts Museum met de collectie alsmede met de door de stichting verworven of in bruikleen verkregen collectie(s). Alsmede door het verrijken of vervreemden van kunstcollecties;het sam
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft als doel om het erfgoed van de gemeente Zandvoort te verzamelen, te beheren en te delen. Het wil een platform zijn voor alle erfgoedorganisaties in Zandvoort en activiteiten bieden op het gebied van educatie en tentoonstellingen en gaat daartoe samenwerkingsverbanden aan met andere relevante instellingen. De stichting streeft haar doel na door onder meer: a. het inrichten, beheren, exploiteren en in stand houden van het Zandvoorts Museum met de collectie alsmede met de door de stichting verworven of in bruikleen verkregen collectie(s). Alsmede door het verrijken of vervreemden van kunstcollecties; b. het samenwerken met museale organisaties en organisaties op maatschappelijk, educatief en cultureel gebied in de metropool regio Amsterdam en daarbuiten. 3. De stichting stelt zich ten doel om een zo breed mogelijk publiek te interesseren in de historie van Zandvoort en hedendaagse kunst. Om dit te bereiken biedt het museum een vaste presentatie, organiseert het museum tij tentoonstellingen, (educatieve) activiteiten. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Wijze waarop doel behaald wordt
Explotatie museum; tentoonstellingen en andere culturele activiteiten
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Kunst
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://zandvoortsmuseum.nl

Contact informatie

Bezoekadres
Swaluestraat 1
2042 KA Zandvoort
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
023-2050972
WWW adres
http://zandvoortsmuseum.nl
Incassant id
Peter Anbi
Kenmerk incasso
Publicatieplicht Anbi

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://zandvoortsmuseum.nl

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000