ANBI profiel

Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen
Ook genoemd (handelsnaam)
Zelfregiecentrum Nijmegen
Zoeknaam
Zelfregiecentrum Nijmegen
Statutaire zetel
Nijmegen
KvK nummer
66097029
RSIN
856393629
Activiteiten
Het behartigen van de collectieve belangen van mensen met een lichamelijke, licht verstandelijke of psychische beperking of welke kwetsbaarheid dan ook teneinde te bereiken dat zij beter in staat zijn de door hen gewenste plek in de samenleving in te nemen
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: A Het behartigen van de collectieve belangen van mensen met een lichamelijke, licht verstandelijke of psychische beperking of welke kwetsbaarheid dan ook, die om die reden in de samenleving minder tot hun recht komen; B Het bieden van individuele ondersteuning op het terrein van Wmo en sociale zekerheid; C Het leggen van verbinding met inwoners en sociale netwerken in buurten, wijken en in de regio.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht zijn doel te verwezenlijken door de deelnemers te faciliteren de regie over hun eigen leven te nemen, te behouden en aan hun herstel te werken.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Gehandicaptenzorg
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
6
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Dhr. W.G.Hompe
Voorzitter
Geen
Mw. M.A.M. Peeters
Secretaris
Geen
Dhr. W.J. de Bloois
Penningmeester
Geen
Mw. C.M.E. van Well
Bestuurslid
Geen
Mw. H.C.A.T. Flören
Bestuurslid
Geen
Mw. G.J.M.Egberink
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
St. Jorisstraat 72
6511TD Nijmegen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.zrcn.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000