ANBI profiel

Stichting Zelo

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Zelo
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Zelo De Mallemolen
Zoeknaam
Stichting Zelo
Statutaire zetel
Uden
KvK nummer
51218941
RSIN
823154518
Activiteiten
Zie website www.stichtingzelo.nl
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel: • Het voorzien in de woonbehoefte en de verzorging van personen die daartoe zelf niet goed in staat zijn, alles zonder winstoogmerk, een en ander in de meest ruime zin van het woord; • Het creëren van een borgfonds, beheert door de stichting opgezette wooninitiatieven, zulks ter-dekking van kosten in het kader van onder meer leegstand, inrichting, onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en/of tuin;• Het al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen van (multifunctionele) ruimtes van de door de stichting beheerde wooninitiatieven;• De exploitatie van een of meer ruimten van de door de stichting beheerde wooninitiatieven ten behoeve van dagbesteding onder de handelsnaam “De Mallemolen”, alsmede de uitvoering van participatieprojecten in de meest brede zin van het woord;• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten van een of meerdere wooninitiatieven met zorg in de gemeente Uden. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:-de voor haar diensten verkregen vergoedingen; subsidies en donaties; hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenkingen of op enige andere wijze verkrijgt.
Subcategorie I
Gehandicaptenzorg
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Peter Herlings
Voorzitter
Geen
Peter van Esch
Secretaris
Geen
Wilma van Bommel
Penningmeester
Geen
Seth van der Wielen
Bestuurslid
Geen
Oldien Voets
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
De Wieken 29-33
5404KM Uden
Postadres
-
5403RD Uden
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.stichtingzelo.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gehandicapten
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000