ANBI profiel

Stichting Zorg van de Zaak Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Zorg van de Zaak Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
62203053
RSIN
854706021
Activiteiten
het ondersteunen van bevolkingsgroepen en of individuen in achterstandsituatie, met name -doch niet beperkt tot-bevolkingsgroepen en /of individuen in ontwikkelingslanden/gebieden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft als doel: het ondersteunen van bevolkingsgroepen en of individuen in achterstandsituatie, met name -doch niet beperkt tot-bevolkingsgroepen en /of individuen in ontwikkelingslanden/gebieden, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De achterstandsituatie wordt gekenmerkt door: - en/of gebrekkige medische ondersteuning - en/of een situatie die psychisch problematisch is - en/of een situatie waar een normale levensstijl niet haalbaar is - en/of een situatie die sociaal onveilig is. Als bevorderlijk wordt onder meer gezien: Het ondersteunen van bedrijven/organisaties die bewust werken aan de verbetering van de levensomstandigheden van medewerkers in bovengenoemde achterstandsituatie. Wij doen geen uitkeringen aan hen die deel uitmaken van één of meer organen van de stichting.
Wijze waarop doel behaald wordt
Wij werven als volgt: Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door (lijfrente)schenkingen, waaronder schenkingen van Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Daarnaast kan de stichting dividend ontvangen op de door haar gehouden certificaten van aandelen. Het stichtingsbestuur heeft evenwel geen invloed op deze (toekomstige) uitkeringen. Daarnaast kan het vermogen van de Stichting worden gevormd door andere giften, donaties, legaten subsidies en bedragen die als erfgenaam worden verkregen. Het beheer van het vermogen Het in een jaar ontvangen vermogen wordt zoveel mogelijk binnen datzelfde jaar, doch in ieder geval binnen een termijn van twaalf maanden na ontvangst uitgekeerd overeenkomstig de doelomschrijving. Het bestuur van de Stichting komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar om te bepalen tot welke bedragen en aan welke goede doelen wordt uitgekeerd. Bij de beoordeling van de projecten wordt getoetst of deze in lijn zijn met de doelstelling en naar de kostenstructuur van het betreffende project. Deze moeten in een redelijke verhouding staan tot de werkzaamheden. De bestuurders van de Stichting ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Zij hebben wel aanspraak op een vergoeding van de door hen gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel in dienst. Zodra de stichting personeel in dienst neemt, wordt een beloningsbeleid van het personeel gepubliceerd. Financiële verantwoording: De Stichting publiceert binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar de balans, de staat van baten en lasten met een toelichting op de eigen internetsite.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Bärbel Weiligmann
Voorzitter
Onkostenvergoeding
Pauline Jansen
Secretaris
Onkostenvergoeding
Gine Zwart
Penningmeester
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Zeeburgerdijk 621
1095LH Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000