ANBI profiel

Stichting Zorg voor Burgerinitiatieven

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Zorg voor Burgerinitiatieven
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Nijmegen
KvK nummer
84396792
RSIN
843195696
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht: Het besturen van de stichting.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel: Het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek in de trias burgerinitiatieven, informele zorg en eerstelijnszorg met speciale aandacht voor kwetsbare groepen, beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van financiële middelen. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Subcategorie I
Onderzoek
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Nieuwboer, Minke Saskia
Voorzitter
Geen
Dees, Marianne Karin
Penningmeester
Geen
Bölek - Tokgöz, Hatice
Bestuurslid
Geen
van Bavel, Maria Louisa Cornelia
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Lierweg 14
6584DC Molenhoek Lb
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://anbi.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000