ANBI profiel

Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken
Ook genoemd (handelsnaam)
Zorggroep Apeldoorn e.o.
Zoeknaam
ZGA
Statutaire zetel
Apeldoorn
KvK nummer
08154763
RSIN
808276967
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg waaronder begrepen onderzoek, (medische) behandeling, begeleiding, verpleging, verzorging en huisvesting, aan personen met een somatische en/of geestelijke aandoening in algemene zin en meer in het bijzonder het ten dienste van het algemeen belang voorzien in de behoefte aan onderzoek, (medische) behandeling, begeleiding, verpleging, verzorging en huisvesting van ouderen en somatisch en geestelijk zieken, en het oprichten, exploiteren, deelnemen in en het behartigen van de belangen van een of meer instellingen op het gebied van de intra, semi en extramurale zorg en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kan zijn, en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst.
Wijze waarop doel behaald wordt
Zorggroep Apeldoorn en omstreken levert zorg met en zonder verblijf aan voornamelijk ouderen met een geriatrische-, psychogeriatrische, somatische- en / of gerontopsychiatrische beperking of aandoening. De Stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliƫnt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid. De Stichting werkt conform de vigerende Governancecode Zorg, tenzij daarvan gemotiveerd wordt afgeweken.
Subcategorie I
Volksgezondheid
Subcategorie II
Revalidatie
Subcategorie III
Ouderenhulp

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Zr. Meyboomlaan 10
7334DV APELDOORN
Postadres
313
7334AH APELDOORN
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
055 - 5495149
WWW adres
https://www.zorggroepapeldoorn.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Twitter
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Vanaf €20.000.000