ANBI profiel

Ter Schouw Van Sanenstichting

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Ter Schouw Van Sanenstichting
Ook genoemd (handelsnaam)
Ter Schouw Van Sanen
Zoeknaam
Ter Schouw Van Sanen
Statutaire zetel
Gemeente Groningen
KvK nummer
02065320
RSIN
814098046
Activiteiten
De Ter Schouw van Sanen Stichting voorziet indirect en liefst zo snel mogelijk klanten die in schrijnende omstandigheden verkeren ten gevolge van de toenemende verarming en verharding in de samenleving, van incidentele, eenmalige, snelle en adequate financ
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van de stichting is primair het financieren van individuele hulpvragen dan wel projecten van de brede doelgroep ouderen in de stad Groningen. Hierbij gaat het om lenigen van nood in acute en schrijnende situaties van klanten. Indien noodzakelijk financiert de Ter Schouw van Sanen Stichting langdurige ondersteuning van de doelgroep. Hierbij worden -uitsluitend in strikt noodzakelijke gevallen- op basis van een minimale uitgave gelden ingezet voor personele en overige kosten. De financiƫle middelen van de stichting zijn beschikbaar voor de brede doelgroep van ouderen (55+) in de gemeente Groningen, met name ouderen: - die het financieel moeilijk hebben (minima); - met een chronische ziekte of beperking; - die tussen wal en schip vallen (zonder voldoende of tijdige hulp vanuit bestaande - voorzieningen). Vanaf 2018 kunnen ook aanvragen voor financiƫle bijdragen voor organisaties die specifieke projecten uitvoeren voor kwetsbare personen worden ingediend. De doelgroep is verruimd naar alle kwetsbare personen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Ter bevordering van de naamsbekendheid en het gebruik van het fonds bij/door de doelgroep worden per jaar diverse PR-acties ondernomen. Daarnaast is een geoormerkt bedrag vanuit het Ter Schouw van Sanen Fonds ondergebracht bij SUN Groningen voor individuele aanvragen. Ook kunnen giften worden verstrekt aan projecten waarvan de uitvoering ten goede komen aan de brede doelgroep van kwetsbare personen.
Subcategorie I
Ouderenhulp
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
J.E.M. Aaldering
Voorzitter
Geen
P. Mulder
Secretaris
Geen
H. Steegstra
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Alexanderstraat 13
9724 JT Groningen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://anbi.nl/publicatieverplichting/ter-schouw-van-sanenstichting/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Armen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000