ANBI profiel

TrainMore Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
TrainMore Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
TrainMore Foundation
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
52197301
RSIN
850339042
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
DeTrainMore Foundation wil bijdragen om een sportieve lifestyle te verankeren bij kinderen in body, mind & soul: • Body: kinderen te laten voelen wat méér bewegen met je lichaam doet; je beter en sterker voelen, lichamelijk en geestelijk sterker zijn voor je hele leven (lifelong health) • Mind: kinderen bewust maken van het belang van méér bewegen en sporten en dit bewustzijn te verankeren ineen levenslange sportieve lifestyle (preventie) • Soul: kinderen een levenslange passie voor sporten en méér bewegen helpen ontwikkelen (fun)
Wijze waarop doel behaald wordt
De TrainMore Foundation geeft projectsubsidies, sponsort en ondersteunt projecten van anderen; Stichtingen, verenigingen en particuliere initiatieven die erop gericht zijn kinderen (tussen de 4 t/m16 jaar) méér te laten bewegen en erop gericht zijn een sportieve lifestyle (body, mind, soul) bij kinderen stimuleren en verankeren. Eigen projecten: 1 maal per jaar organiseert de TrainMore Foundation een eigen initiatief/project waarbij wij de passie en expertise van onze fitness professionals wordt ingezet.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Sport & recreatie
Subcategorie III
Sport & recreatie

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: HTTP://TRAINMORE.NL/FOUNDATION

Contact informatie

Bezoekadres
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
+31(0)20 – 2402
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: HTTP://TRAINMORE.NL/FOUNDATION

Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000