ANBI profiel

Upavana

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Upavana
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
65641582
RSIN
-
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Missie De gronden in Nederland die onbenut of in slechte staat zijn willen wij omzetten naar natuurlijke landbouw met oog voor de schoonheid van de natuur en biodiversiteit. Door natuurlijke landbouw te introduceren aan het huidige aanbod van grond in Nederland kunnen we samen de natuur herstellen en stabiele vestigingsplaatsen creëren voor generaties vooruit. De voornaamste activiteit van de stichting is het aanbod en de vraag van en naar grond, die in aanmerking komen voor regeneratie & transformatie naar natuurlijke landbouw en hemelse tuinen, helder en inzichtelijk te maken. We streven naar het optimaal faciliteren van onze klanten bij hun zoektocht naar geschikt land. Daarnaast helpen we u graag op weg naar de gewenste ontwikkeling van het land dat matcht met uw wensen en verwachtingen. Upavana wil actieve burgers wereldwijd inspireren plekken in de stad en of platteland om te zetten in tuinen waar biodiversiteit, duurzaamheid, gezonde voedselvoorziening, schoonheid van en connectie met de natuur voorop staan. Door het wegnemen van mentale en financiële barrières bij onze klanten streven we naar handhaving en uitbreiding van groen wereldwijd. Visie We geloven in een wereld waar alle onbenutte of degenererende stukken aarde wereldwijd kunnen worden omgezet naar duurzame, groene, hemelse tuinen waar landbouw en voedselvoorziening in volstrekte harmonie met de natuur kan plaats vinden.
Wijze waarop doel behaald wordt
Upavana is het platform wat grondaanbieder en intitiatiefnemers in de stad en in de natuur samenbrengt. Als grondaanbieder is het mogelijk uw stuk grond te herstellen of te laten veranderen in beeldschone natuur waar eventueel gezonde voedselproductie mogelijk is. Als gebruiker kunt u geschikte grond voor uw toekomstige natuurinclusieve voedseltuin vinden. Creëer rust, ruimte en schoonheid in samenwerking en harmonie met de natuur. Samen met onze partners bieden we u graag kennisoverdracht aan op het gebied van tuin-en landschapsontwerp, landschapsherstel, (urban) farming en agroforestry.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: https://upavana.org

Contact informatie

Bezoekadres
-
Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0624280895
WWW adres
Https://upavana.org

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: https://upavana.org

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000