ANBI profiel

Vereniging Groninger Monument Eigenaren

Algemene informatie

Rechtsvorm
Vereniging
Statutaire naam
Vereniging Groninger Monument Eigenaren
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
KvK nummer
68679785
RSIN
857546909
Activiteiten
belangenvereniging eigenaren van rijksmonumenten, gemeentemonumenten, beeldbepalende- en karakteristieke panden in het aardbevingsgebied van Noord-Nederland met als doel behoud van het gebouwde erfgoed.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De vereniging heeft aIs doeI:---------------------------------------------------------------------------------- a. de facilitering van kennisuitwisseling ten aanzien van de afwikkeling van schade door. mijnbouwactiviteiten, maatregelen ter voorkoming daarvan en de gevolgen hiervan---- voor rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten, panden in beschermde stads- of dorpsgezichten en karakteristieke panden in de provincie ----- Groningen en hun eigenaren, gebruikers of bewoners;------------------------------------------ b. het bijstaan van de leden met schade door mijnbouwactiviteiten, maatregelen ter------ voorkoming hiervan en de gevolgen hiervan in de provincie Groningen.--------------------
Wijze waarop doel behaald wordt
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:----------------------------------------------------------- a. het onderhouden van contacten met alle partijen die betrokken zijn bij de afhandeling ยท van mijnbouwschade, maatregelen ter voorkoming hiervan en de gevolgen hiervan;---- b. het organiseren van activiteiten met betrekking op mijnbouwschade, maatregelen ter - voorkoming hiervan en de gevolgen hiervan aan panden als bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel en hun eigenaren, gebruikers of bewoners;-------------------------------------------- c. alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Mensenrechten

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Hoge der A 5 5
9712 AC Groningen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.groningermonument.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000