ANBI profiel

Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam

Algemene informatie

Rechtsvorm
Vereniging
Statutaire naam
Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam
Ook genoemd (handelsnaam)
VGR
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
40341314
RSIN
003533311
Activiteiten
De VGR behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en chronische zieken. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid, instellingen, bedrijven en andere aanbieders. VGR houdt contact met de achterban.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel is dat mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en chronisch zieken zich volledig kunnen ontplooien op alle terreinen van het leven (indien nodig met extra ondersteuning), gelijke kansen krijgen en zelfstandig hun leven kunnen bepalen. De VGR concentreert zich op het bevorderen van de toegankelijkheid in brede zin (gebouwen, openbare ruimte, vervoer en voorzieningen). Daarnaast signaleert zij alle belemmerende omstandigheden die de maatschappelijke deelname van mensen met een beperking in de weg staan.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door middel van het beoordelen (schouwen) van buitenruimten, gebouwen, openbare ruimte, vervoer en voorzieningen door (ervarings)deskundigen op de toegankelijkheid voor de mens met een beperking, worden bevindingen en adviezen naar aanleiding van die schouw uitgebracht middels een rapport. Het rapport wordt nadien toegelicht en besproken met de betreffende instantie, waarna deze naar mogelijkheid de adviezen toepast.
Subcategorie I
Blinden en slechtzienden
Subcategorie II
Doven
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
010 411 33 18
WWW adres
https://www.vgr-rotterdam.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Gehandicapten
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000