ANBI profiel

vereniging Vrienden van het Vondelpark

Algemene informatie

Rechtsvorm
Vereniging
Statutaire naam
vereniging Vrienden van het Vondelpark
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
40535642
RSIN
816044569
Activiteiten
1) Organiseren en coordineren van vrijwilligerswerk ter onderhoud van het Vondelpark. 2) Fondsen werven voor structurele verbeteringen in het Vondelpark die buiten de normale onderhoudsactiviteiten vallen. 3) Educatie over flora en fauna in het Vondelpa
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het bevorderen dat het Vondelpark als park gekarakteriseerd door ermee verbonden natuur- en cultuurwaarden en door zijn sociaal-culturele functie bewaard blijft en dat evenwichtig aan de behoeften van ontspanning tegemoet wordt gekomen. Oftewel: Het Vondelpark moet een uitstekend onderhouden park blijven waar iedereen van zijn of haar manier van kan genieten, maar altijd met respect voor natuur en medemens.
Wijze waarop doel behaald wordt
Leden betalen contributie en leden plus andere vrijwilligers helpen bij het onderhouden van het Vondelpark. Voorbeelden: -Per seizoen planten cq weghalen van planten in plantsoenen. -Utdelen van vuilniszakken aan gebruikers. -Opruimen van rommel in het park
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Prinsengracht 247 h
1016 GV Amsterdam
Postadres
Postbus 76809
1070 KC Amsterdam
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://vriendenvanhetvondelpark.nl
Incassant id
NL60ZZZ40535642000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000