ANBI profiel

Vereniging Vrienden van Hospice Almere

Algemene informatie

Rechtsvorm
Vereniging
Statutaire naam
Vereniging Vrienden van Hospice Almere
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Almere
KvK nummer
39098814
RSIN
817880884
Activiteiten
SBI-code 889991 - Zelfhulpgroepen en onderlinge begeleiding. Het (doen) verlenen van ondersteuning aan de Stichting Hospice Almere. (hierna te noemen de Stichting).
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het (doen) verlenen van ondersteuning, zowel in materiele als immateriele zin aan de Stichting Hospice Almere. het ter beschikking stellen van financiele middelen aan de Stichting. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door fondsenwerving, het verkrijgen van giften en donaties en de inning van contributies.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://www.hospicealmere.nl/vrienden

Contact informatie

Bezoekadres
Hofstedestraat 23
1333TB Almere
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://hospicealmere.nl/vrienden
Incassant id
Vereniging Vrienden van Hospice Almere
Kenmerk incasso
jaarlijks

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://www.hospicealmere.nl/vrienden

Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-