ANBI profiel

Victory Outreach International

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Victory Outreach International
Ook genoemd (handelsnaam)
Victory Outreach International
Zoeknaam
Victory Outreach
Statutaire zetel
Los Angeles
KvK nummer
62693069
RSIN
854920663
Activiteiten
Zendingswerk, Missiewerk naar buitenland. Onderwijs en Coaching, Pastorale hulp, Activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen. Supportgroepen voor mannen en vrouwen. Bekostiging activiteiten door eigen middelen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Financiƫle steun geven aan missionaries. De boodschap van hoop delen met een ieder volgens het voorbeeld van Jezus Christus. Het houden van kerkdiensten, maar ook evangelisatie en andere beschikbare middelen worden aangewend om dit doel te bereiken. Het aanbieden van mogelijkheden waardoor mensen hun potentieel optimaal kunnen ontwikkelen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Liefdadigheid, donaties, evangelisaties. Het stichten van kerken wereldwijd en uitzenden van missionarissen. Onze kerk functioneert als sociale ontmoetingsplek voor leden en bezoekers: Inloop en open huis! Het houden van structurele samenkomsten, organiseren van evangelisatieprojecten en het aanbieden van trajecten met gevarieerd zorgaanbod etc. In Victory Home ons herstel en training centrum, bieden wij laagdrempelige zorg, opvang en begeleiding aan mensen met levens beheersende problematiek waarbij zingeving centraal staat.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Sonny Arguinzoni Sr.
Voorzitter
Geen
Jullie Arguinzoni
Vice-voorzitter
Geen
Saul Garcia
Secretaris
Geen
Martha Aldama
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Veldlust 39
1188 JL Amstelveen
Postadres
64829
2506 CE Den Haag
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0653536375
WWW adres
-
Incassant id
NL56ZZZ626930690000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000