ANBI profiel

Victory Outreach Kerk Amsterdam

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Victory Outreach Kerk Amsterdam
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting La Puente
Zoeknaam
Victory Outreach Kerk Amsterdam
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
55837174
RSIN
819417270
Activiteiten
Onderwijs en Coaching, Pastorale hulp, Activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen. Ondersteuning zoals Schuldhulp voedselvoorziening. en supportgroepen voor vrouwen. Speciaal traject i.s.m. dienstreclassering. Bekostiging activiteiten door eigen middelen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De boodschap van hoop delen met een ieder volgens het voorbeeld van Jezus Christus. Het houden van kerkdiensten, maar ook evangelisatie en andere beschikbare middelen worden aangewend om dit doel te bereiken. Het aanbieden van mogelijkheden waardoor mensen hun potentieel optimaal kunnen ontwikkelen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het stichten van kerken wereldwijd en uitzenden van missionarissen. Onze kerk functioneert als sociale ontmoetingsplek voor leden en bezoekers: Inloop en open huis! Het houden van structurele samenkomsten, organiseren van evangelisatieprojecten en het aanbieden van trajecten met gevarieerd zorgaanbod etc. In Victory Home ons herstel en training centrum, bieden wij laagdrempelige zorg, opvang en begeleiding aan mensen met levens beheersende problematiek waarbij zingeving centraal staat. In de discipelschap huizen wonen jongeren en alleenstaande moeders.
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Kerkgenootschap
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
H.J.E. Wenckebachweg 117
1096AM Amsterdam
Postadres
22938
1100DK Amsterdam
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0206381870
-
WWW adres
http://www.voamsterdam.nl/w/
Incassant id
NL52ZZZ2412120390000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000