ANBI profiel

Vincent den Koornbyter

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Vincent den Koornbyter
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Dreischor
KvK nummer
74341022
RSIN
859863438
Activiteiten
natuurontwikkeling en -beheer
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
herstellen van eeuwenoude landschapskenmerk van het \"karrenveld\" in de polder van Dreischor en het verstrekken van informatie over de historie en natuurwaarde hiervan
Wijze waarop doel behaald wordt
verwerving van (gebruiksrechten van) gronden alsmede ontwikkeling, actief beheer en informatieverstrekking
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
J.P. van der Meer
Vice-voorzitter
Geen
E. Ames
Secretaris
Geen
P.A.M. Berdowski
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Van Ostadelaan 6
3712av HUIS TER HEIDE UT
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://anbi.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000