ANBI profiel

Weldadige Stichting Jan de Limpens

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Weldadige Stichting Jan de Limpens
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Oirsbeek
KvK nummer
41071095
RSIN
003040392
Activiteiten
Hulp bieden en ondersteunen van behoeftige personen en weldadige instellingen wonend of gevestigd in het werkgebied zoals genoemd in de statuten van de weldadige stichting.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Weldadige Stichting Jan de Limpens heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van behoeftige personen en weldadige instellingen wonend of gevestigd in de gemeenschappen zoals genoemd in de statuten en van weldadige instellingen die gelieerd zijn aan die gemeenschappen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting beheert en exploiteert monumentaal en maatschappelijk vastgoed en belegt in effecten. De opbrengsten worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
17
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Grachtstraat 1
6438 HL Oirsbeek
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.stichtingjandelimpens.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000