ANBI profiel

Werkgroep Emancipatie, Participatie en Integratie

Algemene informatie

Rechtsvorm
Vereniging
Statutaire naam
Werkgroep Emancipatie, Participatie en Integratie
Ook genoemd (handelsnaam)
Werkgroep
Zoeknaam
Werkgroep
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
60384506
RSIN
853886945
Activiteiten
De basis van activiteiten binnen werkgroep bestaat uit sociaalcultuur activiteiten, multicultureel dialoog en activiteiten die integratie, participatie en emancipatie van mens in de samenleving als doel hebben.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
-Stimuleren en bevorderen van sociaal culturele, welzijn en public gerichte activiteiten t.b.v. emancipatie, participatie en integratie. -Werkgroep stimuleert en faciliteert burgerinitiatieven die participatie, emancipatie, integratie en sociale samenhang in de samenleving bevorderen. -Het Stimuleren en bevorderen van gelijke rechten en kansen in de samenleving. -Het organiseren en verrichten van activiteiten over de van belangzijnde maatschappelijke vraagstukken en opzetten, ondersteunen en begeleiden van activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, cultuur en kunst, onderwijs en mensenrechten.
Wijze waarop doel behaald wordt
-Werkgroep streeft naar sociaal-cultureel participatie en welzijn voor iedereen. -Werkgroep levert daaraan een bijdrage door het stimuleren van mensen tot actieve deelname aan de samenleving. -Werkgroep stimuleert participatie van burgers door middel van vrijwillige inzet, samenwerking met alle betrokkenen, bevorderen en stimuleren van sociaal culturele activiteiten t.b.v. emancipatie, participatie en integratie. -Activiteiten van de vereniging met algemeen belang zullen bestaan uit projecten die conform en in lijn zijn met de doelstellingen van de vereniging.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
R. Parandakhteh
Penningmeester
Geen
M. Hatami
Secretaris
Geen
M. Poursohrab
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Senegalhof 44
2622CN Delft
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0158878847
WWW adres
http://www.werkgroepnl.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000