ANBI profiel

Wijkvereniging Berkum

Algemene informatie

Rechtsvorm
Vereniging
Statutaire naam
Wijkvereniging Berkum
Ook genoemd (handelsnaam)
Wijkvereniging Berkum
Zoeknaam
Wijkvereniging Berkum
Statutaire zetel
Zwolle
KvK nummer
05026730
RSIN
005321335
Activiteiten
Het bevorderen van een goed leefklimaat voor de inwoners van de wijk Berkum in de gemeente Zwolle en de daarbij behorende gebieden, zoals Herfte, de Maatgraven en de Brinken.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De vereniging stelt zich ten doel: 1. het bevorderen van een goed leefklimaat voor de inwoners van de wijk Berkum in de gemeente Zwolle en de daarbij behorende gebieden, zoals Herfte, de Maatgraven en de Brinken, samen aan te duiden als: het werkgebied van de vereniging; 2. het voeren van overleg met de gemeente Zwolle en andere overheids instanties en organisaties met betrekking tot zaken het werkgebied van de vereniging betreffende; 3. het namens de inwoners van het werkgebied van de vereniging, de vereniging en/of haar leden, betrokken zijn en optreden in het kader van de planvorming -over-en de vaststelling van structuurplannen, bestemmingsplannen, uitbreidingsplannen, andere plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening, (verkeers) maatregelen en dergelijke betreffende het werkgebied van de vereniging of een gedeelte daarvan, alles in de ruimste zin.
Wijze waarop doel behaald wordt
De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer: a. het (doen) instandhouden, beheren en zo nodig uitbreiden van accommodaties voor het werkgebied, zoals een wijkcentrum, een speeltuin, een kinderboerderij, een volkstuinencomplex en dergelijke; b. het organiseren van activiteiten voor de wijkbewoners, zoals wijkfeesten, wedstrijden, tentoonstellingen en dergelijke; c. het aanwenden van alle geoorloofde middelen ter vervulling van het in lid 1 vermelde doel, waaronder begrepen het voeren van juridische procedures, het -maken van bezwaar tegen voorgenomen plannen van de overheid betreffende het werkgebied en dergelijke.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
W.M. Hovestad
Voorzitter
Onkostenvergoeding
A van der Vegte
Secretaris
Geen
I.F.T van der Vegte
Bestuurslid
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Campherbeeklaan 82
8024 BZ Zwolle
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.wijkverenigingberkum.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000