ANBI profiel

Zebra Welzijn (miv 1-1-2022 Wijkz)

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Zebra Welzijn (miv 1-1-2022 Wijkz)
Ook genoemd (handelsnaam)
Wijkz
Zoeknaam
Wijkz
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
27312683
RSIN
818989646
Activiteiten
SBI-code:889994- Overkoepelende organen, samenwerkings-en adviesorganen en fondsen op het gebied v welzijnswerk. SBI-code: 889932- Brede welzijnsinstellingen
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het versterken van de eigen kracht van burgers en hun omgeving door middel van het ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren, coordineren van en adviseren over vormen van maatschappelijke ondersteuning in de daarvoor in aanmerking komende gebieden in het algemeen en in het bijzonder de gemeente \'s Gravenhage, en de regio Haaglanden en omstreken.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: Het bevorderen van de sociale samenhang en ondersteunen van bewonersinitiatieven terzake; Ondersteuning van jeugdigen en ouders/verzorgers met betrekking tot opgroeien en opvoeden; Het geven van informatie, advies, clientbegeleiding en clientondersteuning; het ondersteunen van mantelzorgers; het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig funtioneren van mensen; het verlenen van maatschappelijke ondersteuning en/of zorg aan mensen; het bieden van vormen van opvang; het aangaan van samenwerkingsverbanden om gezamenlijk de eigen kracht van burgers te versterken met organisaties van zorg, onderwijs, jeugdbeleid, wonen, participatie en andere van belang zijnde werkterreinen; het exploiteren van wijkaccommodaties; alle overige wettige middelen die de raad van bestuur voor het bereiken van de doelstelling dienstig acht.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://www.xtra.nl

Contact informatie

Bezoekadres
Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag
Postadres
Postbus 43197
2504 AD Den Haag
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
070-2052003
-
WWW adres
http://zebrawelzijn.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://www.xtra.nl

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-