SBBI stichting oprichten

Wilt u een stichting oprichten met een sociaal doel? Hier zijn fiscaal voordelige regelingen voor als uw aangemerkt kan worden als sociaal belang behartigende instelling (SBBI).  Een SBBI betaalt geen schenk- of erfbelasting.  Uw organisatie is een SBBI en hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. Uw organisatie streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of reglementen;

2. De feitelijke activiteiten van uw organisatie komen overeen met de doelstelling;

3. Uw organisatie valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld;

4. De bestuursleden van uw organisatie ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een niet boven matig vacatiegeld;

5. Uw organisatie is gevestigd in de Europese Unie, op de BES-eilanden, op Aruba, op Curaçao, op Sint-Maarten;

6. Uw organisatie gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie.

Op het moment van het ontvangen van de schenking of erfenis moet beoordeeld worden of uw organisatie voldoet aan deze vereisten. Voldoet u dan hoeft u ook geen aangifte te doen. Twijfelt u dan kunt u het voorleggen aan de Belastingdienst.

Wat is een SBBI?

Een SBBI is een stichting of vereniging die activiteiten ontplooit voor en met mensen. Het gaat om activiteiten waaraan een grote maatschappelijke waarde kan worden toegekend. Voorbeelden van SBBI’s zijn zangkoren en dansgroepen, muziek- en harmonieverenigingen, sportclubs, speeltuinen, personeelsverenigingen, ouderenverenigingen, lokale scoutingclubs, dorpshuizen, wijkscentra, amateurtoneelverenigingen en -theatergroepen.

Een steunstichting SBBI is een speciale stichting die is opgericht om geld in te zamelen voor een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. De steunstichting SBBI moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om hun donateurs gebruik te laten maken van de giftenaftrek.

SBBI stichting of vereniging oprichten

U heeft al een naam, bestuurders, doelstellingen en u weet hoe u deze wilt bereiken dan kunt u zelf een SBBI oprichten. Wat u nu nog nodig heeft is een stichting of vereniging die zo is ingericht dat u na oprichting voldoet aan de vereisten van de Belastingdienst. Via ANBI.nl kunt u een stichting of vereniging oprichten die statutaire voldoet aan alle eisen van de Belastingdienst voor maar € 375,- inclusief BTW en inschrijving bij de Kamer van Koophande (exclusief inschrijfkosten). Let op! de KvK rekent voor inschrijving eenmalig € 50,- aan inschrijfkosten.  Vul hiervoor het onderstaande formulier in. Na afronding sturen wij u de concept stukken toe.

In 5 stappen je eigen SBBI stichting

Stap 1: Vul de gegevens van de SBBI en haar bestuurders in;
Stap 2: Ontvang een concept akte, kvk formulieren en een factuur;
Stap 3: Betaal de factuur;
Stap 4: Laat uw handtekening legaliseren bij een notaris en stuur de formulieren op;
Stap 5: Binnen 2 weken is uw stichting opgericht en ingeschreven bij de KvK. U kunt aan de slag;

 

Voordelen ANBI.nl

  • Onafhankelijk
  • Informatie over de ANBI regelgeving
  • Informatie over de giftenaftrek
  • Rekenmodules
  • Altijd het laatste ANBI nieuws
  • Fondsen werven

Kosten

Voor de vermelding op ANBI.nl wordt een abonnementstarief gehanteerd van € 45,- per kalenderjaar. Hiervoor ontvangt u uw eigen overzichtspagina met internetadres waarop uw organisatie de verplichte informatie kan publiceren. Daarnaast kunt u uw eigen donatiemodule of Ideal link koppelen. Donateurs periodieke schenkingsovereenkomsten laten aanvragen en gebruik maken van de rekentools die het belastingvoordeel berekenen van giften aan Anbi’s.

Meer informatie